Kontakt

                       JUCHABAGRUJE s.r.o.

                IČO:       51436434

                DIČ:        2120708007 

                Sídlo:     457, 925 45 Abrahám

                Kontakt:  + 421 902 899 397, +421 903 749 253 

                   e-mail:  info@juchabagruje.sk

                IBAN: SK 1611 000 000 00 29450 53397 

                BIC: TATR SK BX

 

Informujte nás telefonicky, alebo emailom o akú realizáciu by ste mali záujem. Na cene sa dohodneme v závislosti  od vzdialenosti a celkovej dĺžky vykonávaných prác. Ozvite sa a po prípadnej obhliadke poskytneme cenovú ponuku. 

 

image